Skip to content

Членство

Защо да стана член на АСЕБ?

Членството в АСЕБ не е просто формална подкрепа за каузата, то е и активно участие и получаване на реална полза и емоционална удовлетвореност от изграждане истинско приятелство и взаимна подкрепа в общността.

Общността

За да бъда част една модерна общност на приятели, които освен че споделят страстта си към електромобилите, изграждат и сериозни приятелства, подкрепят се взаимно и имат сходно мислене и ценности.

Привилегии

Членовете на АСЕБ се ползват с привилегии, намаления и специални условия при различни търговски партньори част от нашата национална програма за подкрепа.

Взаимопомощ

Като част от общността наша основна роля е да си помагаме в нужда. Споделяйки информация, опит, контакти и друга помощ която може да е изключително ценна в моменти на нужда.

Принадлежност

Освен създаването на общност, АСЕБ работи усилено и за прокарването на различни процеси и идеи в държавната и местна администрация в подкрепа на електромобилите и инфраструктурата. Създаваме и налагаме правила и етични принципи за разбирателство между електромобилистите. 

Как да стана член?

P1111565

Форма за заявка за членство

Членуването в АСЕБ е два типа:

Редовно членство (С членски внос 120лв на година и право на глас в Общото Събрание на АСЕБ)

Асоциирано членство (Членски внос 30лв на година без право на глас в Общото Събрание на АСЕБ)