Skip to content

Асоциация на Собствениците на Електромобили в България

Кои сме ние?

АСЕБ е неправителствена организация обединяваща физически и юридически лица – собственици и водачи на електромобили в България. 

P1111565

Нашата ВИЗИЯ

Ние вярваме, че бъдещето на транспорта е в електрическите автомобили. Ние знаем, че те не само са по-ефективни във всяко едно отношение, по-комфортни, но и по-екологични. Опазването на качеството на въздуха в населените места е един от най-важните приоритети, които трябва да си поставяме, като граждани и като общество. Електромобилите все още са новост за българската действителност и споделянето на опит и полезни практики от водачите е изключително ценно. Преходът към електромобилност е предизвикателство за всички и нашата основна цел е да помогнем в този процес чрез водене на ефективен диалог между собствениците на електромобили, обществото, държавните институции, местната администрация, медиите и бизнеса. Ние сме тук  за да улесним този преход и да промотираме електромобилите като най-логичният бъдещ избор за всеки гражданин и предприятие.

Нашата МИСИЯ

Наша основна мисия е електромобилите да бъдат предпочитаният избор за лично и служебно превозно средство в България и да спрем изцяло замърсяването на въздуха с изгорелите газове от двигателите с вътрешно горене в транспорта.

Нашите ЦЕЛИ

green-electric-car

Присъедини се към нашата общност

Стани част от обществото на електромобилистите в България – общност, в която си помагаме, споделяме опит и полезна информация, общност, в която се грижим за околната среда, като не замърсяваме въздуха който дишаме с изгорелите газове от автомобилите си, общност, в която изграждаме приятелства и партньорства и подкрепяме прехода към електромобилност в България. 

Защо създадохме АСЕБ?

Първоначално стартирала като неформална група в социалните мрежи през 2018г., общността на собствениците на електромобили в България доста скоростно нарастваше, но от друга страна виждахме абсолютната незаинтересованост от страна на местната администрация и бизнеса към подкрепа и промотиране на електромобилността като екологична алтернатива на личния транспорт в градовете.

Събирайки се на няколко национални срещи, колеги от всички градове в България забелязвахме, че съществува неразбиране към същността и смисъла на електромобилите. Затова решихме да създадем асоциацията като формална неправителствена организация, за да можем да започнем активен диалог с администрацията, бизнеса и медиите, като изграждаме стратегически партньорства. Целта ни е да се подкрепяме взаимно, както и всеки гражданин, който има интерес към електромобилите, а също така и да съдействаме за развитието и изграждането на инфраструктурата, необходима за електрическия транспорт на национално ниво.

Какво правим?

Имаме 5 основни насоки в дейността си >

Определихме пет основни насоки на работа на организацията, които вярваме, че са изключително необходими за ефективното развитие на нашата общност и развитието на електромобилите в страната, като цяло. Освен организиране на събития и срещи за да поркепяме  общността, споделянето на опит и информация и чисто фен-ските дейности, обръщаме и сериозно внимание на изграждането на инфраструктурата и активното насърчаване на избора на елетромобили от гражданите и бизнеса. Работим активно с институции и местните администраци за да осигурим плавното и ефективно развитие и промотиране на електромобилната инфраструктура в България.

Организираме събития

Подкрепяме своите членове и цялата българска електромобилна общност чрез организиране на различни срещи, форуми и мероприятия за обмяна на опит, идеи и информация.

Водим диалог с институции

Водим активен диалог с институциите и местната администрация за подкрепа на електромобилния транспорт и изгражане на адекватна поддържаща инфраструктура.

Създаваме общност и застъпничество

Инвестираме в изграждането на активна общност от водачите и собственици на електромобили, които да споделят общи ценности и идеали, да се подкрепят и помагат чрез своите знания и опит.

Създаваме ползи за членовете

Създаваме активни партньорства с бизнеси и организации, предоставящи свързани или съпътстващи услуги и продукти към електромобилите, като договаряме конкретни ползи за нашите членове. Намаления при търговци, улеснения при зареждане, обслужване, лизинги, финансиране, аварийни и други услуги.

Подкрепяме бизнеса

Чрез нашите знания, опит и партньорска мрежа, подкрепяме бизнеси, които искат да се възползват от електрифициране на автомобилния си флот и плавното преминаване към електромобили. 

Етичен кодекс на Собствениците и водачите на Електромобили в България

Етичния кодекс се приема, подписва и спазва от всеки един член на асоциацията и се разпространява свободно, за да създаде среда на колегиалност, приемственост, солидарност, уважение и почтеност и взаимопомощ в общността.

P1111565

Нашите Ценности

Иновации

Примането и свикването с постоянните новости е наша основна ценност. Като собственици на електромобили, още от най-ранния им стадий на развитие, за нас ежедневните иновациите са начин на живот.

Грижа за природата и здравето

Всеки един от нас е направил своя избор за електромобил с основна мисъл към природата и опазването на въздуха. Грижата за природата и здравето е основната ценност, която ни обединява като общност.

Солидарност и Колегиалност

За всички нас ежедневното използване на електромобили е новост и в сблъсъка си с иновациите и новите технологии трябва да си помагаме и да сме солидарни и колегиални, както на пътя и на публичните зарядни станции, така и да помагаме на колега в нужда.

Уважение и Почтенност

Електромобилите ни са и малки, и големи, и скъпи, и не толкова, и с малък, и с голям пробег, и нови, и остарели, но уважението и почтеността в общността, както и към всички останали е основен наш идеал.

Управителен съвет

Калин Арсов Председател Hyundai KONA
Калин Арсов
Председател
Hyundai KONA
Елена Консулова Член на УС Hyundai Kona
Елена Консулова
Член на УС
Hyundai Kona
Борис Колев Зам. Председател BMW i3s
Борис Колев
Зам. Председател
BMW i3s
Калин Стойчев Член на УС Tesla Model 3 и Kia eNiro
Калин Стойчев
Член на УС
Tesla Model 3 и Kia eNiro
Александър Сано Съучредител Hyundai Ioniq и KIA eNiro
Александър Сано
Съучредител
Hyundai Ioniq и KIA eNiro
Мартин Радев Член на УС Tesla Model 3
Мартин Радев
Член на УС
Tesla Model 3
Владимир Миланов Член на УС Nissan Leaf
Владимир Миланов
Член на УС
Nissan Leaf
Павел Главинов Член на УС Tesla Model X и Renault ZOE
Павел Главинов
Член на УС
Tesla Model X и Renault ZOE

Надзорен съвет

Деница Даверова Председател на НС Nissan Leaf
Деница Даверова
Председател на НС
Nissan Leaf
Румен Дунев Член на УС Audi e-tron
Румен Дунев
Член на УС
Audi e-tron

“Електрическите превозни средства са неизбежното бъдеще на автомобилния транспорт”

Устав на АСЕБ

Разгледай нашят учредителен акт приет от общото събрание на учредителите на 10.03.2020г. От първоначалното му приемане, уставът не е претърпявал промени.

Document signature icon, outline style