Skip to content

Етичен кодекс на АСЕБ

Като член на АСЕБ човек обещавам да правя всичко по силите си, за да допринасям за достойнството, растежа, развитието и надграждането на електромобилната общност в България. Освен това ще подкрепям етиката и идеалите на Асоциацията на Собствениците на Електромобили в България и ще се заема да поддържам стандарти над тези, определени от официалните правила в законодателството на Република България и Европейския Съюз.

Етичните взаимоотношения на членовете на тази АСЕБ са определени, за да се гарантира, че тяхното поведение ще осигури и ще следва най-високите стандарти за почтеност, като същевременно отстоява честта и достойнството на всички собственици и водачи на електрически автомобили в България и електромобилната общност и гарантира най-високото ниво на лична грижа за качеството на въздуха и околната среда.

С приемането на Етичния кодекс на АСЕБ всеки от нас показва своята подкрепа за по-приятното и сигурно движение с електрически автомобили по пътищата и за опазването въздуха и околната среда.

Членовете на АСЕБ:

Общи правила за поведение

 1. Спазват и зачитат принципите и ценностите на АСЕБ, както и върховенството на закона, защита на неделимите и универсални ценности – човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност.
 2. Спазват и зачитат човешките права и свободи на личността и принципите на устойчиво развитие и грижа за природата и околната среда.
 3. Познават и спазват стриктно закона за движение по пътищата, както и всички международните закони и правила за шофиране.

Поведение на пътя

 1. Поддържат своите автомобили чисти и в техническа изправност.
 2. Шофират разумно и отговорно, без да поемат рискове, съобразявайки се с пътната обстановка и поведението на другите водачи около тях.
 3. Винаги се притичат на помощ на авариралите по пътя водачи изпаднали в затруднение или техническа неизправност.
 4. Уважава останалите водачи на пътя и не предприемат действия, които биха затруднили или нарушили нормалното управление на други водачи.
 5. Зачитат правата и предимството на пешеходците, велосипедистите и мотористите,.
 6. Шофират само в трезво състояние и никога не управляват автомобилите си употребили алкохол или други упойващи или наркотични вещества.
 7. Проявяват толерантност към всички участниците в движението, независимо от скоростта, марката, модела, вида на или типа двигател или задвижване на автомобилите им.
 8. Не допускат агресивно поведение на пътя, като сигнализират на съответните органи когато станат свидетели на опасно поведение на водачи или неизправни моторни превозни средства.

Грижа за околната среда

 1. Опазва околната среда и с поведението си не замърсяват околната среда, водата и въздуха и природата като цяло.
 2. Пазят животните на пътя и се притичват на помощ при опасност от нараняване на или вече пострадало животно на пътя.
 3. При извеждане от експлоатация на електромобили, техните части или батерии съблюдават за нулевия отпечатък върху околната среда, тяхното рециклиране или повторна употреба.

Зареждане

 1. Спазват правилата на АСЕБ за зареждане и взаимоотношения при зареждане на публичните зарядни станции.
 2. Опазват и съблюдават за опазването на публичната зарядна инфраструктура и по никакъв начин да не повреждат или нарушават нормалната работа на публичните зарядни станции.
 3. Предупреждават и сигнализират на общността и съответните оператори при неизправности или проблеми в публичната зарядни станции и инфраструктура.

Общността

 1. Проявяват толерантност и уважение към всички собственици на електромобили в България, независимо от марката, модела и стойността или капацитета на батерията на електромобила.
 2. Спазват принципите на честност и почтеност при покупко-продажбата на употребявани електромобили, части, аксесоари или други материали или услуги сред членовете на АСЕБ и общността на електромобилистите в България.
 3. Декларират и споделят своите материални и нематериални интереси при участието си във взаимоотношенията, проектите или инициативите на АСЕБ с цел избягване на конфликт на интереси и нарушаване на принципите на откритост, прозрачност и почтеност.